Máy Cột Dây

image_233.jpg

Máy Cột dây

Máy Nhật :
 
Chi tiết
image_144.JPG

Máy cột dây

- ID: 29-1110
- Hiệu: TOM
- Nước sx: Nhật
- Năm sx: 1987
Chi tiết