Máy Bế Giấy ( Bế Đập )

image_209.JPG

Máy Bế Giấy

 Máy Bế Giấy 
Hiệu : NST
Sản Xuất : Nhật
Chi tiết